Ø-hop i det Sydfynske Øhav! Besøg helt op til 7 øer - Lyø, Avernakø, Bjørnø.....

Ø-hop i Det Sydfynske Øhav
Tag færgen fra Svendborg eller Faaborg - og pludselig er verden en helt anden. Ude på øerne er der en særlig stemning og ro. Fra Svendborg kan du komme til Skarø, Drejø og Hjortø. Fra Faaborg sejler færgen til Bjørnø, Lyø og Avernakø. I sommerferien går der ekstra færger, så I kan hoppe mellem øerne uden at få det fynske kontinent under fødderne. I kan vælge at ø-hoppe én dag eller en hel uge. Billetten koster det samme, og den kan bruges i op til syv dage og til alle færger (i perioden 29/6-11/8). Læs mere og køb billet på ø-hop.dk!

Ø-hop til Lyø og Avernakø
Forslag til besøg på Lyø & Avernakø, eksempel: Afgang Faaborg kl. 10, ankomst Lyø kl. 10.40 - 2 timers ophold. Afgang Lyø kl. 12.40, ankomst Avernakø kl. 13.10 - 2 timers ophold. Afgang Avernakø kl. 15.10, ankomst Faaborg kl. 15.40.
Sejlplan og priser med Ø-færgen fra Faaborg
.

De Sydfynske Øer - perler på snor
LYØ, 7 km sydvest for Faaborg ligger den 605 ha store Lyø med ca. 100 fastboende, øen er ca. 4 km bred. Midt på øen ligger Lyø by og landsbykirken med den runde kirkegård. De smalle gyder snor sig mellem smukke, gamle bindingsværkhuse og fem gadekær. Mange af byens huse er fra 1700-tallet, og enkelte er endnu ældre. Lyø by udgør et af de mest spændende landsbymiljøer i Danmark. Klokkestenen på Lyø er et flere tusinde år gammelt dyssekammer, der giver klare toner fra sig, når man slår på den. Badestrandene er gode, og for lystfiskere er der fine muligheder for fangst. På nordsiden ligger Lyø lystbådehavn med 100 pladser. Der er levende hegn af pil og poppel, et rigt fugle- og dyreliv på øen, hvor bl.a. ande-, vadefugle og terner yngler.
 
Kongelig dramatik har Lyø ikke været foruden. I 1223 blev Valdemar Sejr overfaldet af grev Henrik af Schwerin og ført til borgen Danneberg som fange. Greven afværgede danskernes efterfølgende angreb, og i 1225 måtte Valdemar løskøbe sig for 45000 mark, og love at afstå fra at tage hævn.  
 
Der er mulighed for at komme på hestevognstur hver lørdag kl. 10.45 fra havnen på Lyø. Det er en rundtur på én times varighed der slutter med at vi spænder hestene fra, går ind til kusken, og får noget varmt at drikke. Pris pr. person 125 kr. Tilmelding er nødvendig på tlf. 2122-5611, der er plads til max. 8 personer. Lyø beboerforening ved Rasmus P. Anderen, Lyø Byvej 7, 5600 Faaborg, telefon: 30 70 97 39, mail@lyoe-ferie.dk, www.lyø.dk. Et spændende og aktivt kultur- og besøgscenter på Lyø, Roestoftvej 8, Lyø, 5600 Faaborg, www.lkbc.mono.net
 
AVERNAKØ ligger i det sydfynske øhav, og nås med færgen fra Faaborg. Sejltiden er 30 min. - 70 min., hvis ruten går via Lyø. Øen er ca. 8 km lang. De godt 600 ha. huser ca. 100 fastboende. Øens erhvervsliv er domineret af landbrug. Oprindeligt bestod Avernakø af to selvstændige øer - Korshavn & Avernak. Men i 1937 blev de to øer forbundet med en dæmning, som kaldes drejet. Avernakø har en langstrakt form med 19 km strandlinie med gode badestrande og fiskevande. Der er et rigt fugleliv. Samtidig er der i enkelte vandhuller mulighed for at se og høre den sjældne klokkefrø.
 
Avernakø er kendetegnende for sit majtræ og majstang, som kan ses i Avernak og Munke. Én gang om året, pinselørdag, samles beboerne omkring træet. Majtræet findes, foruden på Strynø, kun på Avernakø. I 1685 gjorde man et af øens fornemste oldtidsfund i form af 6 guldskåle med soltegn. Fundene findes i dag på nationalmuseet. Kopier ses i Avernakø Kirke. Avernakø Beboerforening ved Formand Connie Storm, Munkegaarden, Avernakø 5600 Faaborg, telefon: 62 61 72 90, munkegaarden@mail.dk, www.avernak.dk  - Sejlplan og priser til Lyø og Avernakø!

Spisesteder på Lyø og Avernakø: Café Lyø, den gamle skole - en god oplevelse i hyggelige rammer. Avernakø Havnecafé & Avernakø Landhotel, telefon: 29 80 99 86. Avernakø Købmand, Hovedvejen 31 D, telefon 62 61 72 39. Lej cykler på Lyø og Avernakø: Cykeludlejning ved Avernakø skolen og Avernakø Havnecafé ved Gitte Sørensen, Hovedvejen 18, Avernakø, telefon: 29 80 99 86. Avernakø Købmand, Hovedvejen 31 D, telefon 62 61 72 39, mobil 22 83 18 71. På Lyø står 33 cykler klart til selvbetjent udlejning (kr. 20,-) pr. cykel.

BJØRNØ
ligger i det Sydfynske Øhav. 3,5 km syd for Faaborg med ca. 40 fastboende. Øen er ca. 3 km lang. Sejlturen fra Faaborg med en lille færge, varer 20 min. Bjørnø er blot 150 ha stor, så man kan spadsere øen rundt lands kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med et rigt fugleliv og høje klinter med den smukkeste udsigt til Fyn og naboerne i det Sydfynske Øhav. Der er levende hegn, stendiger og - i den lille landsby - smukke gamle bindingsværksgaarde. Sejlplan til Bjørnø! Turen går til Bjørnø, tag på en lokal guidet tur til Bjørnø!
 
Vandet omkring Bjørnø tiltrækker både lystfiskere og badegæster. Der er ingen egentlig havn på Bjørnø, men en anløbsbro med 10 pladser. Bjørnø er meget kuperet med et højeste punkt på 24 meter over havoverfladen. En lang række ande- og vadefugle yngler på Strandengene og i mosen midt på øen. På Bjørnø kan man også møde de sjældne og fredede grønbrogede strandtudser. Bjørnø beboerforening ved Susanne Nim, Bjørnø 12, 5600 Faaborg, telefon: 27 63 03 04, susannenim@gmail.dk, bjørnø.dk
 
Kom og oplev Svelmø en af Sydfyns skønneste private øer. Grupper har mulighed for at komme på en tur til Svelmø hvor der er et rigt fugleliv og en meget smuk natur. Tur med traktor starter for enden af Østergyden i Åstrup, hvorfra man vil blive kørt i traktor og vogn de 500 meter af ebbevejen til Lille Svelmø og videre til Store Svelmø. Lille Svelmø er en 2,5 km lang smal tange der er i konstant forandring afhængig af vind og vejr. De sidste mange år er den vokset hver vinter med nye sandaflejringer. Nu er der dannet en stor havsø på midten af øen vi kalder lagunen. Her samles tusindvis af fugle om vinteren. Øerne er moræne, men drag og spejlvendte odder forbinder dem i dag.

Turen går til Svelmø ! Besøg Svelmø med traktor Kontaktperson Jan Villebro, telefon: 20 85 51 95, villebro@hotmail.dk,  www.svelmø.dk
Du kan et ø-pas og få inspiration til at besøge 37 danske små-øer, læs mere på www.danskoferie.dk

Del denne side

Ø-hop nu med syv øer

Det Sydfynske Øhav - en sejlerdestination i verdensklasse

Der findes et sted med plads til de store oplevelser - og plads til de små. Det Sydfynske Øhav - en sejlerdestination i verdensklasse med 55 øer og fem købstæder.

Faaborg by og havn

Det Sydfynske Øhav - et hav i verdensklasse!

Sydfyn og Øhavet i Danmark byder sig til med et hav af oplevelser. Til lands og til vands, i bakker og byer, på små og store øer, sågar under havets overflade.