©  Foto:

Bjørnø, perle i det sydfynske øhav

Bjørnø ligger i det sydfynske Øhav, 3,5 km syd for Faaborg med ca. 32 fastboende. Øen er ca. 3 km lang. Sejlturen fra Faaborg med en lille færge, varer ca. 17 min. Bjørnø er blot 150 ha stor, så man kan spadsere øen rundt langs kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med et rigt fugleliv og høje klinter med den smukkeste udsigt til Fyn og naboerne i det sydfynske Øhav.

Der er levende hegn, stendiger og - i den lille landsby - smukke gamle bindingsværksgårde. Vandet omkring Bjørnø tiltrækker både lystfiskere og badegæster. Der er ingen egentlig havn på Bjørnø, men en anløbsbro med 10 pladser. Bjørnø er meget kuperet med et højeste punkt på 24 meter over havoverfladen. En lang række ande- og vadefugle yngler på Strandengene og i mosen midt på øen. På Bjørnø kan man også møde de sjældne og fredede grønbrogede strandtudser.

bjørnø.dk
Sejlplan til Bjørnø
Bjørnø havn, Bjørnø 1, 5600 Faaborg, tlf. 6261-1015.
Café Pileflet på Bjørnø
Primitiv Teltplads på Bjørnø - Kontakt: Jørgen Pedersen Tlf. 2369-4550.