©  Foto:

Fiskeplads - Lyø Trille

Kanonplads med dybt vand helt ind under land. Chance for store, flotte kysttorsk. Der findes et lille muslingerev på den østlige side af trillespidsen. Husk at affiske det. Af hensyn til ynglefuglene kan der være adgangsforbud fra 1. marts - 15. juli - se skiltene i området.

P: Gå langs stranden fra færgehavnen