©  Foto:

Oldtidsminder ved naturområdet Tarup-Davinde

Rolfshøj - beliggende ved hjørnet af Rolighedsvej / Ørbækvej, Rolfsted. Langdysse fra bondestenalder. Dæksten med 34 skålformede gruber fra bronzealderen.

Bronze-alderhøje ved Hudevad Byvej 31, Hudevad. To bronzealderhøje er udgravet i 2000. Fundene er udstillet i Naturinfo på Åløkkestedet. En af højene er rekonstrueret.

Hånd, Phønixområdet i det græssede areal. Adgang ad trådte stier fra Udlodgyden 52. Landskabsskulpturen "Hånd" er en kopi af en helleristning udført som et jordrelief af Stefan Herrik 1991. Hånden symboliserer menneskets forandring af landskabet.