©  Foto:

Ringe Museum

Ringe Museum er et kulturhistorisk egnsmuseum indrettet i Ringes første skole, Organistskolen. Gennem den permanente udstilling belyser museet egnens fortid i relation til omverdenen og den lokale befolknings hverdagsliv. Ud over en mindre, men repræsentativ oldtidsudstilling, er det især den sene førindustrielle landbokultur og de dertil knyttede håndværk, der er belyst i udstillingen.

Vi har været en tur i museets gemmer og fundet en masse spændende porcelæn vi har kunnet dække op med.

Gratis entre for børn. 

Entre for voksne: 20 kr.