site logo

Vesterport

Vesterport er den sidste rest af en middelalderlig befæstning med volde og grave omkring byen.

Senere tjente Vesterport og tre andre porte som opkrævningssteder for købstadstolden. Porten er opført af svære, røde munkesten, med kamtakkede gavle i øst og vest. I 1728 brændte den øverste del. Restaureret i 1779, hvor man erstattede et lag puds med cement. I samme omgang blev porten udvidet, så det blev muligt at føre større vogne igennem. I 1917 blev bygningen igen renoveret, hvorved den fik det udseende den har i dag.