Kirker

Foto: Michella Kornager

Faaborg-Midtfyn byder på mange kirker med kunst og historie. 

Liste
Kort
Faaborg Kirke, Helligåndskirken
Foto: Faaborg Turistbureau

Faaborg Kirke, Helligåndskirken

Faaborg nævnes første gang i historiske dokumenter i begyndelsen af 1200-tallet, helt nøjagtigt i 1229. Dette var en forholdsvis stabil periode for vort folk, hvor en stærk kongemagt formåede at skabe...

Læs mere
Horne Rundkirke og Mausoleum
Foto: Faaborg Turistbureau

Horne Rundkirke og Mausoleum

Fyns eneste rundkirke kan skimtes i det temmelige blandede byggeri. Interøret er af stor historisk værdi, i det Eckersberg er repræsenteret i kirken. Ligeledes er kirkens indretning med Greveloge og N...

Læs mere
Sønder Broby Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Sønder Broby Kirke

Kirken er fra omkring 1200. Rester af kalkmalerier i apsis, oprindelig en billedserie med scener i tilknytning til Jesu fødsel, samt døbefont af granit med 4 billeder. En altertavle, klippet i bladgul...

Læs mere
Ringe Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Ringe Kirke

Ringe Kirke er en traditionel dansk hvidkalket kirke fra omkring år 1200. Og så alligevel ikke helt traditionel: Tårnet er placeret i syd på siden af koret og ikke (måske af terrænmæssige grunde...

Læs mere
Øster Hæsinge Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Øster Hæsinge Kirke

Senromansk Teglstensbygning. Sengotisk tårn. Romansk døbefont.

Øster Hæsinge kirke er oprindeligt bygget i teglsten i senromansk stil, o. år 1200.På begge sidemurene havde den ældste kirke friser af ...

Læs mere
Nørre Broby Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Nørre Broby Kirke

Engang i Valdemar Atterdags Kongetid (1340-1375) blev der henlagt en del Jordegods til Nørre Broby Kirke, men beklageligvis siger kilderne ikke noget som helst om grunden. Der må have været en anledni...

Læs mere
Vester Aaby Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Vester Aaby Kirke

På en bakke midt i byen finder vi Vester Aaby kirke. Højt og centralt placeret i bybilledet skuer den ud over trafikken og sender sin tavse hilsen til de vejfarende. Rundt omkring kirken ligger kirke ...
Læs mere
Sandholt Lyndelse Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Sandholt Lyndelse Kirke

Altertavle (Olrik 1868) og nederld. Alabasttavle (1575)

Sandholts Lyndelse kirke ligger som en kirke bør ligge. Lige midt i byen, og højt placeret. I sin gotiske stil rager den majestætisk op over de...

Læs mere
Haastrup Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Haastrup Kirke

Midddelalderkirke - langhus. Ny granitdøbefont. Senbarok prædikestol. Adgang: ved kontakt til graver på 24961418.

Læs mere
Diernæs Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Diernæs Kirke

I senmiddelalderen opførte man således den nuværende kirke i Diernæs, der ligger i et smukt og kuperet terræn med en enestående udsigt over det sydfynske øhav. Her har sognets folk kunnet søge hen i å...

Læs mere
Svanninge Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Svanninge Kirke

Svanninge kirke ligger ved foden af Svanninge bakker. Siden 1838 har kirkens karakteristiske profil markeret sig i landskabet nord for Faaborg. Kirkens historie går dog længere tilbage, og dens gulkal...

Læs mere
Sdr. Nærå Sankt Mikaels Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Sdr. Nærå Sankt Mikaels Kirke

Den gamle kirke i Sdr. Nærå ligger på en præsentér-bakke, skærmet ind af svære kampestenssætninger forneden og af hundredårige kastanjer foroven. De blev plantet i 1875.

Næsten lige meget fra hvilken...

Læs mere
Vester Hæsinge Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Vester Hæsinge Kirke

Opr. romansk kirke. Kraftig ombygget i 1500 tallet. Gennemgribende restaurering i slutningen af 1800-tallet og i 2014/2015 og fremstår idag som en indbydende, lys og åben kirke. Altertavle "Den gode h...

Læs mere
Brahetrolleborg Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Brahetrolleborg Kirke

Brahetrolleborg Slotskirke, o. 1250-1325, klosterkirke i cistercienserklostret Holme kloster.

Kirketårn fra 1868-70. Gravsten over Abbed Tue i våbenhus. Døbefont ved indgangsdør fra nedlagt kirke ved ...

Læs mere
Allested Kirke
Foto: Brian Schiødt Carlson

Allested Kirke

Beliggende i flot natur.
Læs mere
Aastrup Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Aastrup Kirke

Romansk ca. 1250. Ældre døbefont. Sydkapel med figursten - 1589. Sarkofager.

Læs mere
Vejle Kirke
Foto: Brian Schiødt Carlson

Vejle Kirke

Beliggende i flot natur.
Læs mere
Avernakø Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Avernakø Kirke

Sognet oprettet i år 1536. 
Kirken opført omkring år 1600.

Læs mere
Lyø Kirke
Foto: Faaborg Turistbureau

Lyø Kirke

Danmarks eneste runde kirkegård. Meget velholdt. 1,5 Km. fra færgen til Faaborg.

Læs mere