Logo VisitFaaborg
Termini | Kunstbænk | Ringe | Sø

Ringe by, Midtfyn og Tarup-Davinde

En hel palette af oplevelser venter dig i det midtfynske, som indbefatter den gamle landsby Brobyværk med Brobyværk Kro, Sdr. Broby Vandmølle, Sdr. Broby Kirke med altertavle af Sonia Brandes guldpapirklip og Brobygaard Herregård i vest og handels- og industribyen Ringe i øst.