Faaborgs dåbsattest

Foto: fynhistorie.dk

Faaborgs originale dåbsattest ligger i Archives Nationales i Paris.

Dokumentet, morgengavebrevet, blev udstedt i Ribe den 25. juni 1229 i anledning af brylluppet mellem Valdemar II's søn, den unge udvalgte kong Valdemar og den portugisiske prinsesse Eleonora.

Morgengavebrevet

I dokumentet stadfæster Valdemar II Sejr, at hans søn i medgift som morgengave har givet sin hustru den halve indtægt af det sydlige Fyn med borgene Svendborg, Wordborg (ved Nakkebølle) og Faaborg samt hele Odense by.

 I 1929 fik museumsleder Johannes Olsen dokumentet oversat til dansk med bistand af daværende universitetsbibliotekar dr. Sofus Larsen - og morgengavebrevet, Faaborgs dåbsattest, lyder:

 

Valdemar den Anden, af Guds Naade de Danskes og Slavers Konge, gør vitterligt for alle og enhver evindeligt, som ser dette Brev, vor Hilsen i al Evighed, for at al Ting, som sker i Tiden ikke med Tiden skal forsvinde fra Mands Minde, maa der nødvendigvis gives dem et fast Grundlag i et skriftligt Vidnesbyrd.

Derfor skal det baade for nulevende og fremtidige Slægter være vitterligt, at vor elskede Søn Kong Valdemar i Nærværelse af Bisper og Rigets andre Stormænd med vort Samtykke og Billigelse har skænket til bestandig Eje sin Hustru Eleonora, Dronning af Danmark, i Morgengave Halvdelen af hele Fyn,nemlig den sydlige Del, i hvilken de tre Borge, Svendborg, Wordborg og Faaborg ligger, og Halvdelen af Pengeafgiften af den samme Landsdel samt hele Odense By. For at denne hans Gave i al Fremtid skal staa fast og bevare sin Gyldighed og ingen Mands falske Indsigelse skal omstyrte den, saa bekræfter vi den og tager den i vort Værn og Værge med nærværende Brev og vort vedhængende Segl.

Som Vidner ved denne hans Gave vare de Mænd til Stede, hvis Navne staa under Brevet. Vor Søn Knud, Hertug af Estland, vor Søstersøn Grev Albrecht af Orlamünde, Herre til Als, Biskop Niels af Slesvig, vor Kansler, Biskop Tønne af Ribe, Ivar af Odense, Gunner af Viborg, Peter af Aarhus, Svend af Børglum, Jakob Sunesøn, Peter Strangesøn, Skore, forhenværende Marsk, Johannes Marsk, Torkil Drost (Køgemester). Olav, forhenværende Skænk. Tupo, Kammermester.

Givet i Ribe, affattet af Hermann, Provst over Strand, i det Herrens Aar efter Christi Fødsel den 25. Juni 1229.

 

Herefter følger 15 navngivne underskrivere af brevet.

Kilde: Fynhistorie.dk