Det historiske Faaborg | Købstaden set fra vandsiden | VisitFaaborg

Det Historiske Faaborg

Foto: Faaborg Kulturhistoriske Arkiv

H. C. Andersen besøgte første gang Faaborg i august 1830, og ikke meget i bygningsmassen har ændret sig siden da. Du kan her på siden se nogle historiske billeder venligst udlånt af Faaborg Byhistoriske Arkiv af Faaborg i midten og slutningen af den 19. århundrede samt primo det tyvende.

Faaborg Købstad | Historisk stregtegning fra 1700 årene | VisitFaaborg
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv
Det historiske Faaborg | Købstaden set fra vandsiden | VisitFaaborg
Foto: Faaborg Kulturhistoriske Arkiv

Herover ser du Faaborg fra landsiden. Siden istiden, der for mere end 10.000 år siden skabte bakkerne nord for Faaborg og Øhavet syd for købstaden, har mennesket ændret på landskabets udseende. Bygget byer, fældet træer, ændret på kystlinjer og kultiveret landbrugsjorde. Men mange steder kan man stadig genkende punkter fra historiske tegninger og optegnelser. Som her Sundbakkerne med vue til Faaborg.

Klokketårnet var en del af Skt. Nicolai Kirke, der blev revet ned efter reformationen i 1536. Tårnet fik lov til at blive stående, da det kunne bruges som landmærke for de søfarende. Siden har klokkerne kimet over byens tage, i dag også til kirkelige handlinger i Helligåndskirken, Faaborg Kirke, som du kan se her over med det lille karakteristiske tårn, kirken har den dag i dag.

Den Voigtske Gaard | Riborg Voigts barndomshjem | Faaborg
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv
Kongelig Privilegeret Gjæstgivergaard | Faaborg i 1875 | VisitFaaborg
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv

H. C. Andersens store kærlighed var efter sigende købmandsdatter Riborg Voigt, som kom af én af Faaborgs store købmandsgårde, Den Voigtske Gaard. Selve hovedbygningen, hvor familien boede, og hvor Riborg Voigt boede med sin familie, eksisterer ikke længere. Den lå, hvor du i dag finder Barlebo Ost og Domino Guldsmed. Du kan dog stadig se en del af Den Voigtske Gaard, som var købmandsgårdens pakhuse. Adgang fra Vestergade - overfor Vesterport Bageri og ikke lang fra byporten Vesterport.

H. C. Andersen indlogerede sig den 6. august 1830 på Gjæstgivergaarden, som du ser et billede af fra 1875 herover - året for digterens død. Gjæstgivergaarden lå under 100 meter fra Den Voigtske Gaard og 200 meter fra Faaborg Havn, hvorfra det unge selskab med Riborg Voigt og H. C. Andersen nogle dage senere skulle sejle til Dyreborg på udflugt. Til højre i billedet ser du det, der dengang var domhus og i dag huser museet Arresten, Faaborg Byhistoriske Arkiv, Diernæs Lokalhistoriske Arkiv og Faaborg Turistbureau.

Det Historiske Faaborg | Faaborg Havn år 1866 | VisitFaaborg
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv

H. C. Andersen var efter sigende den første turist i Dyreborg, den smukke fiskerlandsby, der ligger seks kilometer vest for Faaborg. Digterne var med Riborg Voigt og andre af borgerskabets unge mennesker på udflugt med båd fra Faaborg i august 1830. Det var i Dyreborg Skov, Andersen plukkede den buket, du kan se på H. C. Andersens Hus i Odense - buketten Riborg Voigt gemte hele sit liv.

Som nabo til den Voigtske Gaard lå byporten Vesterport - og der ligger den stadig. Den var i århundreder grænsen mellem by og land, og stedet hvor man skulle betale told for at komme ind og sælge varer i købstaden.

Vesterport er én af to bevarede byporte fra middelalderen i Danmark. Den anden - Mølleporten - ligger i Stege på Møn.